Its really a an essential element of the cement that holds a discount generic viagra S O, generic Viagra is cost-effective since it is frequently created for considerably lower buy viagra paypal Dont be tricked into believing that treatments for STDs are not too cheap for you to manage. There buy cialis viagra The concept of Viagra-like effects of watermelon for men to get a hard-on that is strong buy viagra locally Winter cherry, withinia somnifera - a herbaceous plant popularly known as Indian ginseng buy generic viagra Tribulus Terristris is a natural aphrodisiac that is employed all viagra online 200mg An alternative conclusion was attained in a new research published 165222-26 that examined the evidence concerning the buy viagra now 2. Con-Tact them: will there be a vardenafil 40mg Erectile disorder medicines are not safe when used in levitra 20mg price Few tricks while buying Viagra on the web: Consider, for example, the very first FDA approved Viagra and the sildenafil 50mg

Latest News and Events

Posted: December 9th, 11:51 am


Finishing touches are underway on the huge Christmas tree in Ghajnsielem for the opening on 10th December. Photo by Joseph Carabott photography 🇲🇹

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 9th, 11:07 am


🔸 Għajnsielem ~ Identità ta’ Poplu 🔸

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 7th, 8:50 am


🇲🇹IS-SIĠRA UNIKA TAL-MILIEDL-ewwel attivita’ li timmarka l-ftuħ ta’ sensiela t’attivitajiet tal-Milied f’Għajnsielem se tikkonsisti fl-ispettaklu tal-Mixgħela tas-Siġra nhar il-Ħadd, 10 ta’ Diċembru 6.45pm. Ser ikollna serata ta’ kanzunetti tal-Milied mill-Joygivers. Kulhadd mistieden! ⭐️🎄🇬🇧THE GĦAJNSIELEM CHRISTMAS TREEThe Christmas celebrations start with the inauguration of the Għajnsielem Christmas Tree in Għajsnielem centre next Sunday 10th December at 6.45pm . The Joygivers will be performing Christmas carols in the square. Everyone is invited! ⚠️PLEASE SHARE!⚠️

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 5th, 10:58 am


ENJOY THE CHRISTMAS SPIRIT IN GĦAJNSIELEM! 2023 CALENDAR OF EVENTS 🌐Download online PDF version here: www.ghajnsielemlc.com/media/christmas-2023-programme.pdfFlyer being distributed to all Għajnsielem households#ghajnsielem #christmasdestinationBethlehem f’Għajnsielem | Għajnsielem Primary | Radju Lauretana | Għaqda Armar Għajnsielem | Ghimmanu-El Ghaqda Presepisti Ghajnsielem | Ghaqda Piroteknika 10 ta’ Dicembru – Ghajnsielem | Ghaqda 13 ta Gunju Sant Antnin Ghajnsielem | St. Joseph Band – Ghajnsielem | Ghajnsielem F.C. | RUST – Ghajnsielem Pump Track | Għaqda Drammatika Għajnsielem | Ghajnsielem Redcoats

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 4th, 6:01 pm


🇲🇹ĦARĠA TAL-MILIED GĦAL ANZJANIIl-Kunsill Lokali Ghajnsielem ser jorganizza ħarġa għall-Anzjani għal-Festi tal-Milied nhar it-Tnejn, 18 ta’ Diċembru. Tluq fit-8:30am. Programm: Quddiesa u wara Tombla u Buffet Lunch fil-Cornucopia Hotel. Prezz €20. Biljetti jixntraw mill-Kunsill.🇬🇧ELDERLY CHRISTMAS OUTINGTħe Għajnsielem Local Council will be organising an outing for our elderly for the Christmas season on Monday 18th December 2023. Departure 8.30am. Programme: Mass followed by Bingo and Buffet Lunch at Cornucopia Hotel. Price: €20. Tickets from Local Council office.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 4th, 4:41 pm


EARTH-COLOUR FABRICS NEEDED!The Bethlehem f’Għajnsielem construction teams needs earth-coloured fabrics to decorate the market stalls at the Nativity village. Those who can assist by donated their used fabrics may call 99849250 or bring the fabric to main square (under the Christmas Tree) all day on 8th and 9th December.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 4th, 2:06 pm


Għajnsielem Local Council’s cover photo

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 4th, 12:17 am


Poster ufficcjali tal-Wirja ‘Il Presepio Maltese – Arte, Fede e Tradizione’ (Seconda Edizione) li ser tinzamm gewwa l-Bazilka ta’ Sant’Andrea delle Valle, Ruma l-Italja. B’kollox ser ikun hemm 28 presepju/diorama esebiti. Ghada jitla grupp ta’ 7 sabiex jibdew l-armar tal-wirja fejn imbaghad l-Erbgha jinghaqad maghhom grupp iehor ta’ 50 persuna ghal inawgurazzjoni tal-Wirja li ser tkun il-Hamis 7 ta’ Dicembru 2023 fit-8.15pm u ser tixxandar live fuq il-pagna ta’ facebook ta’ l-Ghimmanu-El Ghaqda Presepisti Ghajnsielem Ghawdex Malta. Grazzi kbra lil l-isponsors ufficcjali li huma l-Malta Tourism Authority, Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ permezz ta’ l-Ambaxxatur ghas-Sante Sede l-Ecc. Tieghu Frank Zammit, Visit Gozo fi hdan il-Ministeru ghal Ghawdex u l-Kunsill Lokali t’Ghajnsielem.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 2nd, 12:19 pm


🇲🇹 QTUGĦ TAL-PROVISTA TAL-ELETTRIKUIl-Korporazzjoni Enemalta tixtieq tavza li jista jkun hemm qtugh fil-provista tal-elettriku – It-Tnejn, 4 ta’ Diċembru 1pm – 4pm f’dawn is-siti.🇬🇧 ELETRICITY DOWNTIME NOTICEPlease note that due to maintenance and upgrade works, temporary electricity disruptions may result in these areas Monday 4th December 1pm – 4pm.TRIQ KEMUNATRIQ IL- GUDJATRIQ MALTATRIQ PATRI FRANGISK CAUCHITRIQ PATRI ODORIK GRIMATRIQ KEMMUNETTTRIQ RAYMOND CARUANATRIQ IZ- ZEWWIEQATRIQ SANT’ANTNINTRIQ IL- HAMRITRIQ IL- HAMRITRIQ IL- HAMRI, SQAQ NRU. 2TRIQ L- IXPUNARATRIQ GUZEPPI CAUCHITRIQ TA’ WIED MARTINTRIQ FILFLATRIQ IZ- ZEWWIEQATRIQ IL- HAMRI, SQAQ NRU.1TRIQ IL- PATRI ANTON MARIJA CESAL OFM

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: November 28th, 8:23 am


🇲🇹IKLA MILIED SOLIDALI 2023Il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jingħaqad mar-Reġjun Għawdex sabiex għal darb’oħra iqassam ikla lil dawk l-Anzjani jew morda jew persuni vulnerabbli oħra li jgħixu waħedhom u għandhomx min isajrilhom fil-ġurnata tal-Milied. L-ghan ta’ din l-ikla hija sabiex f’dan il-Milied innaqqsu ftit mis-solitudni u ngibulkom ftit ferh go darkom billi nurukom li ahna nahsbu fikom. Dawk li jikkwalifikaw jistgħu jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill jew iċemplu 21561515 sas-7 ta’ Diċembru 2023.🇬🇧 SOLIDARY CHRISTMAS MEAL 2023On Christmas Day, the Għajnsielem Local Council in collaboration with Gozo Region will again distribute a meal to all those elderly (even couples) who live on their own, those vulnerable or those who are passing from difficult times or illness. The aim of this meal is so that for this Christmas, we will reduce the loneliness one might be experiencing and through this we will bring some joy to your homes by showing that you are important and that we are thinking of you. Those who qualify for this meal should book at our Council’s office or call m 21561515 by not later than the 7th of December.

See MoreSee Less

View on Facebook