Its really a an essential element of the cement that holds a discount generic viagra S O, generic Viagra is cost-effective since it is frequently created for considerably lower buy viagra paypal Dont be tricked into believing that treatments for STDs are not too cheap for you to manage. There buy cialis viagra The concept of Viagra-like effects of watermelon for men to get a hard-on that is strong buy viagra locally Winter cherry, withinia somnifera - a herbaceous plant popularly known as Indian ginseng buy generic viagra Tribulus Terristris is a natural aphrodisiac that is employed all viagra online 200mg An alternative conclusion was attained in a new research published 165222-26 that examined the evidence concerning the buy viagra now 2. Con-Tact them: will there be a vardenafil 40mg Erectile disorder medicines are not safe when used in levitra 20mg price Few tricks while buying Viagra on the web: Consider, for example, the very first FDA approved Viagra and the sildenafil 50mg

Latest News and Events

Posted: September 28th, 8:16 am


Special thanks to Spiro Cauchi and Alfred Scicluna for entertaining the guests of Villa San Lawrenz – Elderly Residential Home

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 27th, 3:21 pm


PJAZZA TOLFA: ‘GREEN CANOPY’ U AKTAR SIĠARBi pjaċir inħabbru li l-Kunsill Lokali Għajnsielem se jkun qed jibbenefika mis-somma ta’ €24,000 minn Ambjent Malta għal aktar tisbieħ u tħaddir fi’Pjazza 🇮🇹 Tolfa. Dan qed jingħata taħt l-iskema ‘Tisbieħ ta’ Pjazzez Urbani’ imħabbra uffiċjalment illum mill-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, Aaron Farrugia. Fil-fatt, Pjazza Tolfa se jkolla l-ewwel ‘Green Canopy’ 🌱f’Għawdex kif ukoll 15 il-siġra 🌲 u 150 arbuxell 🪴. 👉 Żgur li permezz ta’ din l-iskema se nkomplu nagħtu dehra isbaħ u aktar ħadra lil din il-pjazza li bħalissa għaddej xogħol ta’ riġenerazzjoni fuqa b’investiment ta’ aktar minn €150,000 mill-fondi tal-iżvilupp fi’ ħdan l-istess Ministeru. 💚A GREENER TOLFA SQUAREWe are pleased to announce that the Għajnsielem Local Council is benefitting from the grant of €24,000 from AmbjentMalta to give a greener look at Tolfa 🇮🇹 Square. The scheme ‘Embellishment of Urban Squares’ was announced this morning by the Minister for the Environment, Sustainable Development and Climate Change, Dr Aaron Farrugia. 👉 The square will now have a ‘Green Canopy’ 🌱 – a first for Gozo plus 15 trees 🌲 and 150 shrubs . Thank to this scheme, Tolfa Square will certainly have a greener look! Presently, the square is undergoing a full upgrade with an investment of over €150,000 from the DPF funds issued by the same Ministry. 💚

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 24th, 1:55 pm


🇲🇹 Il-Kunsill jixtieq jifraħ lil Dr Joseph Caruana minn Għajnsielem li riċentament ġie maħtur President ta’ Wirt Għawdex. M’għandniex dubju li se jkompli jaghmlilna unur billi jaħdem għal ġid tal-patrimonju Għawdxi, b’mod partikulari restawr u ħarsien ta’siti storiċi taħt il-patroċinju ta’ din l-għaqda. 🇬🇧 The Local Council would like to congratulate Dr Joseph Caruana from Għajnsielem who was recently appointed President of Wirt Għawdex. We are sure that he will continue to make us proud by working hard in the best interest of our Gozitan heritage particularly with the upkeep of sites in the organisation’s custody.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 24th, 11:34 am


🇲🇹 Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma tixtieq tavza li illum Ghajnsielem kollu ser igarrab qtugh tas-servizz sas-6pm minhabba xogholijiet li qed isiru fit-triq tal-Qala. Niskużaw ruhna ghal kull inkonvenjenza.🇬🇧 The Water Service Corporation would like to inform the general public that a water service interruption that will be carried out in Ghajnsielem today till 6:00pm to Road works being carried out at Qala Road. Sorry for the inconvenience.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 20th, 6:54 pm


🇲🇹GBIR TAL-ISKART FIL-FESTA PUBBLIKAIl-Kunsill jixtieq javza li minkejja li ghada hija festa pubblika, l-iskart riciklabli (borza griza) ser jingabar xorta wahda.🇬🇧WASTE COLLECTION ON PUBLIC HOLIDAYThe Ghajnsielem Local Council would like to inform the general public that though tomorrow is a public holiday, the recyclable waste collection (grey bag) is to take place as normal.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 20th, 6:10 pm


GHAJNSIELEM – LORETO🇲🇹 Dalghodu kellna żjara minn persuna specjali fl-ufficju tagħna. Is-Sur Lelio Spiteri waslilna tifkiriet u t-tislijiet speċjali minn ħbiebna fil-Kunsill ta’ Loreto. Grazzi ħbieb ta’ Loreto u nħarsu l-quddiem għal dan il-ġemelaġġ mibni fost l-oħrajn fuq il-ħbiberija sinċiera bejn iż-żewġ kommunitajiet! 🇬🇧 This morning we had a visit at our office from a special person who recently at Loreto. Mr Lelio Spiteri brought with him gifts and greeting from the Council of Loreto. A thanks goes to our fellow Italian friends and we look forward to a strong twinning based on genuine friendship between our two communities. 💙Loreto, Italy

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 18th, 3:26 pm


💥DAQQA T’ID GĦAL ART TWELIDNA! 💥👉We would like to thanks all volunteers including groups from Nadur Nadif, The Cast-Out Project: Gozo & Malta and Din LArt Helwa (Mellieha) for making a well needed cleanup around Fort Chambray. 👏👊😞The photos speak for themselves! It’s a pity that the same area which was cleaned just a couple of months ago is in such a state! Please let’s all do our small part to keep Malta and Gozo clean! 🌱✅ World Clean-up Day! #worldcleanupday 🌍

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 17th, 5:12 pm


EPOS MACHINE AT GĦAJNSIELEM LC🇲🇹 Issa tista tħallas is-servizzi, ċitazzjonijiet, liċenzji u permessi permzz tal-BOV Cards, VISA jew Mastercard inkluz contacless cards. Din hija miżura oħra mill-Kunsill Lokali Għajnsielem li ttejeb is-servizz u l-operat tagħna lejn ir-residenti. 🇬🇧 You can now pay for services, LESA tickets, licenses and permits with your BOV Cards, VISA, Mastercard including contactless cards and devices. This is another measure to improve the level of service of the Għajnsielem Local Council with our residents.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 16th, 11:40 am


⚠️POWER SUSPENSION FRIDAY 17TH SEPTEMBER 2021 between 8:30am till noon⚠️We regret to inform you that these areas in Ghajnsielem can experience a power disruption due to maintenance work being carried out by Enemalta.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: September 15th, 8:12 am


🇲🇹 Bongu! Bdejna il-ġurnata b’rapport li fuq ir-riħ tax-Xatt l-Aħmar intefaw diversi kaxxi, bottijiet u skart ieħor, frott l-injoranza ta’ xi individwi. Grazzi bhal dejjem lil ħaddiema tagħna li ħadu azzjoni fil-pront. 🇬🇧 Goodmorning! We started the day with a report of littering in the ridge overlooking Xatt l-Aħmar by individuals who certainly don’t know any better. A thanks goes to our workers for the immediate action.

See MoreSee Less

View on Facebook