Its really a an essential element of the cement that holds a discount generic viagra S O, generic Viagra is cost-effective since it is frequently created for considerably lower buy viagra paypal Dont be tricked into believing that treatments for STDs are not too cheap for you to manage. There buy cialis viagra The concept of Viagra-like effects of watermelon for men to get a hard-on that is strong buy viagra locally Winter cherry, withinia somnifera - a herbaceous plant popularly known as Indian ginseng buy generic viagra Tribulus Terristris is a natural aphrodisiac that is employed all viagra online 200mg An alternative conclusion was attained in a new research published 165222-26 that examined the evidence concerning the buy viagra now 2. Con-Tact them: will there be a vardenafil 40mg Erectile disorder medicines are not safe when used in levitra 20mg price Few tricks while buying Viagra on the web: Consider, for example, the very first FDA approved Viagra and the sildenafil 50mg

Latest News and Events

Posted: February 25th, 5:36 pm


🇲🇹 L-skart fil-kampanja tibqa sfida kbira ghalina. Izda nibqghu naghmlu dak kollu possibli biex inzommu l-ambjent taghna nadif! 🇬🇧Illegal dumping in the countryside is one of our biggest challenges. Yet we are committed to do pur best to keep our environment clean!

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 22nd, 2:01 pm


🇲🇹 LAQGHA MAS-SUPRETENDENT IL-GDIDDalgħodu nżammet laqgħa bejn is-Supretendent il-ġdid Joseph Hersey u is-Sindku Kevin Cauchi flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lucienne Haber fejn ġew diskussi numru ta’ problemi fil-lokalita’ tagħna fosthom speeding, parkeġġ illegali, karozzi mingħajr liċenzja, vandalizmu u issues oħrajn. Minn-naħħa tagħhom, il-pulizija wegħdu aktar preżenza għall-ġid tar-residenti. Din hija l-ewwel waħda minn serje ta’ laqgħat li se jibdew jsiru b’mod regolari bejn il-Kunsill u l-pulizija sabiex nimxu id f’id għall-komunita’ aħjar. 🇬🇧 MEETING WITH NEW SUPERINTENDENT A meeting was held this morning with the new Superintendent of Police Joseph Hersey , the Mayor Kevin Cauchi and the Executive Secretary Lucienne Haber. Various issues and problems concerning policing in the locality have been discussed like excessive speeding, illegal parking, unlicensed vehicles, vandalism and various other problems. The police promised more co-operation and presence in the community. This is the first from a series of regular meeting between the Council and the Police so that collaboratively we will ensure a safer community.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 17th, 7:11 am


🇲🇹 Nixtiequ navzaw li llum 17 ta’ Frar, Triq Hamri se tkun maghluqa l-gurnata kollha. Niskuzaw ruhna tal-inkonvenjent.🇬🇧 We would like to inform that today 17th February, Hamri street is closed all day. We apologise for the inconvenience.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 14th, 8:18 am


🇲🇹 MNIEDI UFFICJALMENT IL-PROGETT TAL-GUDJAProprju din il-gimgha gie mhabbar u varat ufficjalment il-progett li ser jigi mwettaq mill-Kunsill Lokali Ghajnsielem waqt Konferenza Stampa li saret flimkien mal-Ministru ghal Ghawdex Clint Camilleri u mis-Segretarju Parlentari ghal Fondi tal-EU Stefan Zrinzo Azzopardi. Il-Kunsill se jkun qed jibbeneifika minn €120,000 mill-Unjoni Ewropea taht il-Mizura 4 tal-Gozo Action Group Foundation sabiex l-playingfield tal-Gudja jinbidel f’Ghajnsielem Learning Garden. Ghal dan il-progett se jkunu qed jinghaqdu maghna bhala parners il-Birdlife u l-Federazzjoni b’Dizabilita.🇬🇧 GUDJA PROJECT OFFICIALLY LAUNCHEDThis week, details of the the Ghajnsielem Learning Garden project which will be done by the Ghajnsielem Local Council were revealed during a press conference held together with the Gozo Minister Clint Camilleri and EU Fjnds Parliamentary Secretary Stefan Zrinzo Azzopardi. The Local Council will be benefiting frlm €120,000 from the EU funds under Measure 4 of the Gozo Action Group Foundation to upgrade the current Gudja Playinfield. For this exciting project, we are also partnering with Birdlife and the Gozo Federation for Disability.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 11th, 6:01 pm


🇲🇹 Il-Kunsill illum ippreżenta l-ktieb ‘A Fun Day with Mummy’ miktub mill-kittieba ghajnselmiza Melanie Cassar Azzopardi (Tpingija: Sue Flask) lil Madam tal-Iskola Primarja t’Għajnsielem sabiex jingħata lit-tfal kollha tal-Kinder u Year 1. Dan il-ktieb joffri storja tassew ħelwa mimlija stampi u kuluri addatat għat-tfal ta’ eta bejn 3 u 6 snin. Se jkun hemm ukoll kopji ta’ dan il-ktieb fil-liberija tagħna. 🇬🇧 The Local Council today presented the book ‘A Fun Day with Mummy’ written by the Ghajnsielem author Melanie Cassar Azzopardi (Illustration: Sue Flask) to the Għajnsielem Primary school where a copy will be given to all Kinder and year 1 students. This book which targets children aged 3 – 6 years offers a beautiful story enhanced with nice pictures and colours. A copy of this book will also be available at the Library.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 11th, 8:21 am


FREE online courses! Register Now.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 9th, 3:29 pm


🇲🇹GBIR TAL-ISKART – FESTA SAN PAWLIl-Kunsill jixtieq javza li minkejja li ghada hija festa pubblika, il-gbir tal-iskart organiku ser isir normali. 🇬🇧WASTE COLLECTION ON ST.PAUL’S FEASTThe Ghajnsielem Local Council would like to inform the general public that though tomorrow is a public holiday, the organic refuse collection is to take place as normal.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 8th, 3:08 pm


🇲🇹 SEJĦA GĦALL-CAT FEEDERS F’GHAJNSIELEM 🐈Wara li bbenefikajna mill-iskema tal-LC Care 2019 maħruġa Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali fejn permezz tagħna ghamilna 8 ‘Cat Shelters’ li issa huma imferrxin mal-lokalita’ kollha, din is-sena applikajna għal ‘Cat Food’ u ‘Cat Neutering’. Fil-fatt bi pjacir inħabbru li l-Kunsill se jkun qed jibbeneifika minn €8000.Għalhekk qed nagħmlu appell lil dawk ‘cat feeders’ li jagħlfu f’Għajnsielem stess, sabiex javviċinawna bid-dettalji tagħhom. Nixtiequ nkunu ċari li dawn il-vouchers ser jintuzaw fuq stray cats BISS biex nassiguraw li l-cat shelters u l-qtates tagħna jinżammu fl-aħjar stat possibli. Dawk interessati huma mitluba jirregistraw fuq 21561515 jew ghajnsielem.lc@gov.mt🇬🇧 A CALL FOR GHAJNSIELEM CAT FEEDERS 🐈After we benefitted from the LC Care Scheme 2019 which has been launched by the Ministry for Agriculture, Fisheries, Food and Animal Rightsthrough which we invested in 8 cat shelters distributed among the entire locality, this year the Council re-applied in the same scheme for “Cat Food” and “Cat Neutering”. It is our greatest pleasure that we are benefitting from €8000 under this scheme to implement this project.Therefore, we are hereby making an appeal to all Ghajnsielem Stray Cat Feeders to contact us with their details so that we can compile a list. In the coming days we will be distributing vouchers to be spent on cat food to stray cats ONLY and to ensure that our cat shelters and colonies are kept in the best standards. Those interested are to register on 21561515 or ghajnsielem.lc@gov.mt

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 5th, 11:24 am


🇲🇹 FULJETT BIL-ĦIDMA TAL-KUNSILL MATUL L-2020Illum qiegħed jitqssam fid-djar tagħkom fuljett bil-ħidma li saret mill-Kunsill tagħna matul l-aħħar sena. Tistaw ukoll takkwistaw kopja mill-uffiċju tagħna jew billi tniżżel kopja digitali (PDF) fuq l-link t’hawn taħt:🌐 www.ghajnsielem.com/lc/2020-ghlc-yearinreview.pdf🇬🇧 BOOKLET WITH THE COUNCIL’S WORK FOR 2020We are currently distributing the Local Council magazine to all Għajnsielem households with a review of our work during the last year. You can also get a copy from our office or by simply downloading a soft copy of the magazine (PDf) on the link below:🌐http://www.ghajnsielem.com/lc/2020-ghlc-yearinreview.pdf

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: February 4th, 6:52 pm


🇲🇹 ĠBIR TAL-ĦĠIEĠInfakkrukom li għada l-Ġimgħa 5 ta’ Frar, se jkun hemm ġabra oħra tal-ħġieġ. Inħeġġu sabiex il-ħġieġ jinħareġ ġo kontenitur tal-plastik. Il-koperazzjoni tagħkom hija mportanti sabiex ma jkunx hemm problemi ta’ ħġieġ mitluq fit-toroq tagħna! ♻️ 🇬🇧 GLASS COLLECTIONWe would like to remind you that tommorow, Friday 5th February, door-to-door glass collection will take place. Please use a reusable plastic bin. Glass in carton boxes and plastic bags will not be collected by the service providor. Your cooperation is greatly appreciated in order not to have problems with glass left uncollected in our streets! ♻️

See MoreSee Less

View on Facebook