Its really a an essential element of the cement that holds a discount generic viagra S O, generic Viagra is cost-effective since it is frequently created for considerably lower buy viagra paypal Dont be tricked into believing that treatments for STDs are not too cheap for you to manage. There buy cialis viagra The concept of Viagra-like effects of watermelon for men to get a hard-on that is strong buy viagra locally Winter cherry, withinia somnifera - a herbaceous plant popularly known as Indian ginseng buy generic viagra Tribulus Terristris is a natural aphrodisiac that is employed all viagra online 200mg An alternative conclusion was attained in a new research published 165222-26 that examined the evidence concerning the buy viagra now 2. Con-Tact them: will there be a vardenafil 40mg Erectile disorder medicines are not safe when used in levitra 20mg price Few tricks while buying Viagra on the web: Consider, for example, the very first FDA approved Viagra and the sildenafil 50mg

Latest News and Events

Posted: May 6th, 1:09 pm


🇲🇹 ĠBIR TAL-ĦĠIEĠInfakkrukom li għada l-Ġimgħa 7 ta’ Mejju se jkun hemm ġabra oħra tal-ħġieġ. Inħeġġu sabiex il-ħġieġ jinħareġ ġo kontenitur tal-plastik. Il-koperazzjoni tagħkom hija mportanti sabiex ma jkunx hemm problemi ta’ ħġieġ mitluq fit-toroq tagħna! ♻️🇬🇧 GLASS COLLECTIONWe would like to remind you that tomorrow, Friday 7th May, door-to-door glass collection will take place. Please use a reusable plastic bin. Glass in carton boxes and plastic bags will not be collected by the service provider. Your cooperation is greatly appreciated in order not to have problems with glass left uncollected in our streets!

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 30th, 10:07 pm


Well done to our local talents and thier band The JoyGivers for this beautiful song and video promoting our locality! 👏 🎼 💙

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 28th, 4:59 pm


🇲🇹ĠEMELAĠĠ GĦAJNSIELEM – LORETODalgħodu tfal mill-belt ta’ Loretu 🇮🇹 kellhom sezzjoni informattiva dwar Għajnsielem. Inħossuna verament kuntenti bil-bidu ta’ din il-ħbiberija li tidher li telqet fuq bazi soda ħafna u li l-eċitament li qed iggib maghħa huwa wiehed reċiproku. Inħarsu ‘l quddiem għall-żmenijiiet aħjar biex inkunu nistgħu niltaqgħu flimkien u nagħtu bidu għal ftehim formali ta’ ġemelaġġ u skambi bejn Loreto u Għajnsielem li minnhom zgur ser jibbenifaw bil-kbir ir-residenti u l-għaqdiet taż-żewġ lokalitajiet. 💙🇬🇧 TWINNING GHAJNSIELEM – LORETOThis morning, students from the Italian town of Loreto 🇮🇹 had an informative session about Ghajnsielem. We really feel happy with the start of this friendship between the two town which has started on a solid foundation of friendship and the evident excitement which is reciprocal in both localities. We really look forward for better times so that we can meet and give a start to a formal twinning agreement and exchanges between Loreto and Ghajnsielem for the benefit of our residents and organisations in both localities.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 23rd, 2:23 pm


🇲🇹 Illum, fil-Jum Dinji tal-Ktieb ser nipprovdu "Reading Session" ghat-tfal taghna maghmulha mill-awtrici ghajnselmiza tal-ktieb li kitbet hi stess ricentament "A Fund Day with Mummy" Melanie Cassar. Prosit u Grazzi Melamie u nittamaw li lilkom tfal, din is-sezzjoni ta’ qari toghgobkom u nweghdukom li nkunu nistghu nipprovdu aktar sezzjonijiet ta’ taghlim fil-futur qarib. 📚 🇬🇧 On the World Book Day, we are sharing with you with a "Reading Session" for our kids recorded by the author from Ghajnsielem Melanie Cassar by reading her first book "A Fun Day with Mummy". Thankyou and a big well done to Melanie! Hope you kids enjoy this reading session and we will promise you that we will provide you with similar sessions in the near future. 📚

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 18th, 2:44 pm


🇲🇹 MIXJIET FIL-KAMPANJAF’dan iz-zmien sabih tar-rebbiegha, m’hemm xejn isbah minn mixja fil-kampanja tant sabiha li ghadna madwar il-lokalita’. Dawn 👇 huma xi rottot li wiehed jista jipprova. ☀️🏃‍♂️🌲👉 Importanti li meta tkunu barra tibqa konformi mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-sahha! 😷 —————————🇬🇧 COUNTRYSIDE WALKSDuring this period of Spring, nothing beats a good walk around our beautiful countryside that Ghajnsielem is lucky to have. Below 👇you will find some suggested routes. ☀️🏃‍♂️🌲👉It is important to abide by the health authority rules and regulations! 😷

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 15th, 8:08 am


Goodmorning! Ghajnsielem on the backpage pf Times of Malta today with an elderly gentleman relaxing and reading 🧐the newspaper 🗞 with the assitance of his 🐶. Goodday to all! 📸 Charles Spiteri

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 5th, 10:17 am


⚠️POWER SUSPENSION – TUESDAY 6th April 2021⚠️It is possible that a number of areas in Ghajnsielem could experience a power disruption due to maintenance work being carried out by Enemalta on the electricity grid in Gozo. The following roads and areas may be affected on Tuesday, the 6th of April anytime between the hours of 8.30am and 2:30pm:TRIQ KEMUNATRIQ IL-GUDJATRIQ MALTATRIQ IL-HAMRITRIQ GUŻEPPI CAUCHI

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: April 4th, 8:11 am


🇲🇹 Is-Sindku, Vici-Sindku, Kunsilliera u staff tal-Kunsill Lokali Ghajnsielem jawguraw l-Għid it-Tajjeb lir-residenti kollha. 🇬🇧 Happy Easter to all Ghajnsielem residents from the Mayor, Deputy Mayor, Councillors and staff of the Ghajnsielem Local Council.

See MoreSee Less

View on Facebook