Its really a an essential element of the cement that holds a discount generic viagra S O, generic Viagra is cost-effective since it is frequently created for considerably lower buy viagra paypal Dont be tricked into believing that treatments for STDs are not too cheap for you to manage. There buy cialis viagra The concept of Viagra-like effects of watermelon for men to get a hard-on that is strong buy viagra locally Winter cherry, withinia somnifera - a herbaceous plant popularly known as Indian ginseng buy generic viagra Tribulus Terristris is a natural aphrodisiac that is employed all viagra online 200mg An alternative conclusion was attained in a new research published 165222-26 that examined the evidence concerning the buy viagra now 2. Con-Tact them: will there be a vardenafil 40mg Erectile disorder medicines are not safe when used in levitra 20mg price Few tricks while buying Viagra on the web: Consider, for example, the very first FDA approved Viagra and the sildenafil 50mg

Latest News and Events

Posted: December 8th, 6:14 am


🇲🇹 PARTECIPAZZJONI F’BETHLEHEM F’GHAJNSIELEM 2022 ⚠️Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem bħala atturi fl edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Bethlehem f’Ghajnsielem, huma mitluba sabiex jigu jiġbru kostum nhar l-10 ta’ Diċembru fl-10.30am minn taħt il-knisja.🇬🇧 PARTICIPATION IN BETHLEHEM F’GHAJNSIELEM 2022 ⚠️All those who wish to take part in this year’s edition of Bethlehem f’Ghajnsielem, are asked to pick up a costume on the 10th of December at 10.30am from near the church.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 7th, 9:03 pm


IL-KUNSILL JIRBAĦ ŻEWĠ UNURI FIL-PREMJU NAZZJONALI TAL-SPORTS 1️⃣🏆🥇🇲🇹 Illejla għadna aħbar tassew sabiħa hekk kif ftit tal-mumenti ilu ġie mħabbar li l-Kunsill Lokali Għajnsielem rebaħ żewġ premijiet tal-‘Malta Olympic Committee (MOC) Awards’ fejn ġie klassifikat fl-ewwel post (MOC) Awards 2021′ u fit-tieni post tal-(MOC) Awards 2022. Dan huwa rikonixximent għall-ħidma u kontribut li l-Kunsilli qed jagħti fil-qasam tal-isports Malti u se jkompli jimmotivana sabiex inkomplu naħdu għal ġid tal-lokalita’ tagħna! OUR COUNCIL GETS TWO PRIZES AT THE NATIONAL SPORTS AWARD 1️⃣🏆🥇🇬🇧 We have some excellent news this evening since our Local Council has just been awarded two awards during the ‘Malta Olympic Committee (MOC) ceremony placing first in 2021 and second in 2022 for the substantial contribution towards the sports in Malta! The award is certainly a great honour which recognizes all our efforts and will certainly motivate us to keep working hard for our locality!

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 7th, 7:29 pm


🇲🇹GBIR TAL-ISKART FIL-FESTA PUBBLIKAIl-Kunsill jixtieq javza li minkejja li ghada hija festa pubblika, l-iskart fil-borza s-sewda ser jingabar xorta wahda.🇬🇧WASTE COLLECTION ON PUBLIC HOLIDAYThe Ghajnsielem Local Council would like to inform the general public that though tomorrow is a public holiday, the black bag waste collection is to take place as normal.

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 7th, 1:58 pm


🇲🇹 REBBIEĦA KOMPETIZZJONI KARTOLINA TAL-MILIED 2022Bi pjacir inħabbru r-rebbieħa tal-kompetizzjoni bl-isbaħ tpenġija u l-isbaħ messaġġ miktub mit-tfal tagħna. Kellha ħafna sottomissjonijiet u l-ġurija li kienet afdata f’idejn għalliem tal-arti. Filwaqt li nghidu prosit lill-parteċipanti kollha, nawguraw u nifirħu lil dawn ir-rebbieħa. Se tkunu qed tirċievu kopja waħda minn dawn il-kartolini kif ukoll il-programm ta’ attivitajiet tal-Milied fi djarkom.🎄🇬🇧 CHRISTMAS CARDS COMPETITON WINNERS 2022We would like to announce the winners of the children’s Christmas Card competition for the best drawing and Christmas message. The selection was made by an independent judge who is also an art teacher. A big well done to all those students who took part and congratulations to all the winners! You will be receiving a copy of one of these cards together with the Christmas programme in your letterbox.🎄⭐️KINDER 1NOAH BORG (CARD)CARINA XUEREB (MESSAĠĠ)⭐️KINDER 2KARL CAUCHI (CARD)OSCAR GRIMA (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 1 KYLE ABELA (CARD)MASON JOSEPH FENECH (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 2 ELLA PACE (CARD)FRANCESCA AZZOPARDI (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 3EMMA JO HABER (CARD)JASMYN CAUCHI (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 4 BRIANA MARIE FENECH (CARD)CRYSTAL TRAMBOO GALEA (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 5 GIANNELLE MARIE VELLA (CARD)JOSEPH JACOB ATTARD (MESSAĠĠ)⭐️YEAR 5/6JOSEPH JACOB ATTARD (CARD – YEAR 5)LISA GRECH (MESSAĠĠ – YEAR 6)⭐️

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 6th, 2:14 pm


🇲🇹IS-SIĠRA UNIKA TAL-MILIEDL-ewwel attivita’ li timmarka l-ftuħ ta’ sensiela t’attivitajiet tal-Milied f’Għajnsielem se tikkonsisti fl-ispettaklu tal-Mixgħela tas-Siġra u l-attrazzjonijiet tal-madwar. Ser ikollna serata ta’ kant flimkien ma’ bibita shuna u mqaret ghal dawk prezenti. Kulhadd mistieden! ⭐️🎄🇬🇧THE GĦAJNSIELEM CHRISTMAS TREEThe Christmas celebrations start with the inauguration of the Għajnsielem Christmas Tree in Għajsnielem centre . A spectacular ceremony will be held with local talent and a warm drink and sweets will be distributed to those present. Everyone is invited! ⭐️🎄

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 6th, 1:29 pm


🇲🇹IKLA MILIED SOLIDALIGhal nhar il-Milied, il-Kunsill Lokali Ghajnsielem ser jinghaqad mar-Regjun Ghawdex sabiex iqassam ikla lil dawk il-persuni anzjani (anke koppji) li jghixu wahidhom, dawk vulnerabbli jew ghaddejjin minn zmien difficli jew mard. L-ghan ta’ din l-ikla hija sabiex f’dan il-Milied innaqqsu ftit mis-solitudni u ngibulkom ftit ferh go darkom billi nurukom li ahna nahsbu fikom. Dawk li jikkwalifikaw ghandhom icemplu fl-ufficju tal-Kunsill fuq in-numru 21561515. Tistghu tinkitbu sal-14 ta’ Dicembru. Grazzi.🇬🇧 HOLIDAY MEAL TO OUR SENIORSOn Christmas Day, the Ghajnsielem Local Council in collaboration with Regjun Ghawdex is going to distribute a meal to all those elderly (even couples) who live on their own, those vulnerable or those who are passing from difficult times or illness. The aim of this meal is so that for this Christmas, we will reduce the loneliness one might be experiencing and through this we will bring some joy to your homes by showing that you are important and that we are thinking of you. Those who qualify for this meal are urged to phone at our Council’s office phone number 21561515 by not later than the 14th of December to book their meal. Thankyou

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 3rd, 10:59 pm


🎶 ‘A Cappella Live’ closes in a grand style with A Cappella Live: ‘A STRING FINALE’ – Gaulitanus String Orchestra under the direction of Colin Attard. 🎻👏 This concert is in collaboration with the Ghajnsielem Local Council .

See MoreSee Less

View on Facebook

Posted: December 3rd, 7:09 pm


Ghal dawk kollha li jixtiequ ssegwu l-ftuh ufficcjali tal-Wirja ”Il-Presepju Malti – Arti, Fidi u Tradizzjoni” din ser tkun qed tixxandar dirett fuq din il-pagna ghada l-Hadd 4 ta’ Dicembru 2022 fl-4.00pm.

See MoreSee Less

View on Facebook